מגינים על העצים – דורשים שקיפות עבור הציבור

החוק אוסר לכרות עצים בלי אישור, את זה כולם יודעים. אבל כיום, אף אחד לא יכול לדעת אם מישהו ביקש לכרות עץ, ואם הוא קיבל אישור לכך או לא. בשורה התחתונה, בדרך כלל נדע שעץ עומד להיכרת רק כאשר נשמע את המסורים – וזה כבר מאוחר מדי.

בשנים האחרונות אנו נתקלים שוב ושוב במקרים בהם נכרתים עצים ללא הצדקה נראית לעין, או שתכנון וגיבוש תכניות פיתוח אינם לוקחים די בחשבון את הצורך בשמירה על עצים ותיקים ונותני צל.

עצים מעניקים צל, מורידים את הטמפרטורות, סופחים טונות של תחמוצת דו-פחמנית, משחררים חמצן, תורמים לבריאות הפיזית והנפשית שלנו, ומהווים חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי הפתוח.

העצים הופכים את הסביבה שלנו לבריאה, נעימה ויפה יותר

אנחנו, באדם טבע ודין, מאמינים שהעצים זקוקים להגנה טובה יותר. לדעתנו, כמו שחוקי התכנון והבנייה מחייבים להציב שילוט לפני שיפוץ של בניין – כך צריך להיות גם בעצים. הרי לציבור יש זכות להתנגד לכריתת עצים.

כדי לשמור על העצים ועל הסביבה הירוקה של כל אחד ואחת מאיתנו, נוהל כריתת העצים חייב להשתנות. אז מה אנחנו מציעים? הנה שלושה דברים עיקריים:

פקיד היערות לא ידון בבקשה לכריתת או העתקת עץ בלי שהודעה על הגשת הבקשה תתלה על העץ, או בסביבתו. המודעה תפרט את מהות הבקשה, את הסיבה לבקשה, תאריך ופרטי פקיד היערות אליו ניתן להגיש התנגדויות.
✔ אם הבקשה מתייחסת לכמה עצים – הם יסומנו בצורה בולטת שלא תפגע בהם, כגון באמצעות סרט סימון.
הציבור יוכל להתנגד לבקשה במשך 15 ימים מהרגע שהוצבה המודעה. לאחר מכן יפרסם פקיד היערות המקומי את החלטתו בכתב, ויודיע למתנגדים כי יש להם עוד 15 יום להגיש ערר על ההחלטה לפקיד היערות הראשי במשרד החקלאות.

מסכימים עם הדרישות שלנו? חתמו על העצומה – בואו נראה לפקידי היערות ולמשרד החקלאות (שאחראי עליהם) שאנחנו רוצים לשמור על העצים ולעשות דברים אחרת!